Har påbörjat hemresan. Men det går inte fort......